ข้อพึงระวัง : การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ


ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563-2565ประกาศเผยแพร่/การขอซื้อขอจ้าง/วิธีการซื้อจ้างใบสั่งซื้อ/จ้าง ข้อตกลงซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ/จ้างการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินการบริหารพัสดุ


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 2 คะแนนเฉลี่ย : 3.5 ]